Skip to content

Garage – Varberg Fastighets AB

  Galleria Trädgården Garage

  3 floors, 500 sqm murals for Galleria Trädgården Garage. Client: Varbergs Fastigheter AB.

  Garden themed art. My idea is that driving/entering the garage should be an imaginative experience.

  The garden brings to mind something romantic and magical.

  The paintings are colorful and are also meant for the children who move through the garage. There are three different gardens with different themes on the 3 floors, each floor with a girl in her garden/nature. The Moon Garden, The Wild Garden and the WaterLily Pond.

   

  Galleria Trädgården Garage, uppdragsgivare: Varbergs Fastigheter AB

  3 våningar, 500 kvm muraler till Galleria Trädgården Garage i Varberg, uppdragsgivare: Varbergs Fastigheter AB.

  Konst på temat trädgård. Min idé är att det ska vara en fantasifull upplevelse at köra/gå in i garaget.
  Temat trädgård för tankarna tll något romantiskt och en smula magiskt.
  Målningarna är färgrika och är även till för barnen som rör sig genom garaget. Det är tre olika trädgårdar med olika teman på de 3 våningarna, varje våning med en flicka i sin trädgård/natur. Månträdgården, Den vilda trädgården och näckrosdammen.

  streetart gadekunst mural sverige konst Ebba Chambert
  gatukonst mural streetart sverige danmark Ebba Chambert konst
  gatukonst mural streetart sverige danmark Ebba Chambert konst
  gatukonst mural streetart sverige danmark Ebba Chambert konst